2016/2017 References

Within our clientele, the multinational lawfirm ONTIER stands out with more than 40 of our artworks in their main headquarters.

Innenfor vårt klientell utmerker det multinasjonale advokatfirmaet ONTIER seg med mer enn 40 av våre kunstverk i deres hovedkvarter.

This slideshow requires JavaScript.

Recent presentation of organic studies in small-format at Gallery Laszka in Oslo

Ambassadørbesøk

Det har vært en ære å ta imot med den spanske ambassadøren Sr. Antonio López Martínez, hans kone og kultur ansvarlig på ambassaden Sra. Mencia Manso de Zuñiga på ORGANICIDAD.

ng-010Fotografi av Aminah Juni Cittadella Jacobsen

Preparing our next exhibition in OSLO these days. There is a large extension of artwork to be presented so there is a lot to be scheduled.

Organiske studier/ A Treatise on Organics

José Antonio Menéndez Hevia (Spania, 1938) og Nina Grønn (New York, 1974) skildrer egne abstrakte sinnsbevegelser. Disse omhandler observasjonen mellom naturens motpoler: det levende og det ikke-levende. Form, lys, tekstur og omgivelser er tilbakevendende motiver i deres søken etter å avsløre skjønnheten i det uventede…

José Antonio Menéndez Hevia (Spain, 1938) and Nina Grønn (New York, 1974) narrate their abstract emotions arising from bipolar observation of the inert and life. Form, light, textures and environment are recurrently present in a pursuit to unveil beauty in the unexpected…

OUR PROFESSIONAL ETHICS PLACES US BEFORE THE DISCIPLINE AND CONSTANT INVESTIGATION, THOUGH PRESERVING THE HALLMARK OF OUR ARTWORK.

Exhibition extended until the 31st of January 2015

On behalf of Ángeles Penche Gallery of Art´s request, our exhibition in Madrid will be extended until the 31st of January 2015

Debut in Madrid

Visit of his Excellency the Ambassador of Norway / Norges Ambassadør i Spania besøkte utstillingen

ORGANICIDAD 02It has been a great honour to welcome to our exhibition His Excellency the Ambassador of Norway in Spain, Mr. Johan Vibe, and his wife, who has not only shared a wonderful moment with us, but has also posted a tweet about the exhibition in his  Twitter Account. The Royal Norwegian Embassy has found a space for us in their Event Program on their official website and shared the exhibition with its followers in Facebook.

Vi har hatt den store ære og fornøyelse av å motta den norske Ambassadøren i Spania, Hr. Johan Vibe og hans kone, på besøk ved vår utstilling. Det ble en glimrende og hjertelig opplevelse som til overmål resulterte i at ambassadøren delte Organicidad utstillingen på sin Twitter konto.

Den Kgl. norske ambassade i Spania har likeledes avsatt plass til oss i sin Eventkalender på deres offisielle web side og har delt utstillingen med sine tilhengere på Facebook.

INAUGURATION/Åpning av ORGANICIDAD på galleriet Ángeles Penche

The past 13th of November the opening of the first exhibition of our work in Madrid took place. The idiosyncrasy of Madrid has fostered the influx of sensitive visitors to the exhibition, also benefiting from the location of the art gallery in an area that lives and breathes art. We would like to thank the team of the gallery and all of you who joined us in such a warm experience.

Vår første vernissage i Madrid, fant sted den 13. november og Madrids karakteristiske befolkning sørget for mange møter med ett svært mottagelig publikum. Dette favoriseres også av at kunstgalleriet holder til i en bydel med særskilt smak av og for kunst. Vernissasjen ble en meget inntagende opplevelse som vi herfra ønsker å takke galleriet og alle dere som var med oss for.

%d bloggers like this: